Sztuka Efektywności wg Sun Tzu 2

Aktualizacja: 21 lis 2018


"Nie licz na to, że przeciwnik nie nadejdzie, tylko czekaj z przygotowanymi środkami, które pozwolą ci go odeprzeć. Nie licz na to, że nie zaatakuje, tylko przejmij trudną do zdobycia pozycję."

Odpwiedz sobie na pytanie ile razy musiałeś podejmować nagłe działania, aby zareagować na niespodziewane trudne zdarzenia?

Ile razy godziłeś się na zbyt niskie ceny swoich usług, ponieważ klient okazał się nadzwyczaj trudnym negocjatorem?

Czy takich niespodzianek można było uniknąć?

Co możesz zrobić, aby być bardziej świadomym i czujnym, aby kontrolować sytuację i nie dać się kolejny raz zaskoczyć?


W poprzednim tekście zajmowaliśmy się myślą Sun Tzu na temat braku strategicznych planów i lekceważeniu wroga, co według tego starożytnego stratega zawsze skutkuje poniesieniem porażki.

Ta myśl zachęca jeszcze bardziej do poważnego podejścia do przygotowywania się i planowania pracy.

Kim jest przeciwnik?


Przeciwnikiem w tym znaczeniu jest każda sytuacja, zdarzenie, okoliczności czy osoba która może wywołać niekorzystne dla naszej frmy konsekwencje. Przeciwnikiem może być:


- konkurencja

- niesolidny kontrahent

- pracownicy ( a raczej nasze źle zarządzane z nimi relacje )

- nasze procesy w firmie

- nasze postawy wobec planowania, wobec innych, wobec delegowania, wobec czynników zewnętrznych

- nasz brak wiedzy i umiejetności menadżerskich

- nasz brak umiejętności sprzedażowych

- rynek, na którym działamy

- wspólnik

- ( więcej o potencjalnych przeciwnikch w tekście Sun Tzu 1 )


Jednym z elementów skutecznego zarządzania, obok postaw wobec planowania, są nasze postawy wobec czynników zewnętrznych. Jest oczywiste, że na wiele spraw nie mamy wpływu. Takimi czynnikami są warunki gospodarczo polityczne, w których funkcjonuje nasza firma. Jest nimi rynek, na którym działamy z obecnymi na nim innymi firmami, które stanowią dla nas potencjalną lub realną konkurencję. Nie mamy wpływu zasadniczo na rynek pracy i podaż pracowników.

To, na co mamy wpływ to nasze postawy wobec tych czynników zewnętrznych. Możemy przyjąć wobec nich bierną postawę, ale równie dobrze możemy być proaktywni i zawczasu przygotować się do tego, by funkcjonować niezależnie od tych warunków. Liderzy robią więcej. Wykorzystują niekorzystne warunki jako trampolinę do sukcesu. Ci którzy znajdą formę działania w takich samych dla każdego z nich trudnych warunkch, zdobędą przewagę i będę lepiej funkcjonować.

Sun Tuz wskazuje, że zawsze powinniśmy być przygotowani. Nie możemy liczyć że trudne okoliczności się nie pojawią, że konkurencja nie spróbuje wejść na nasz rynek, że nie pojawi się ktoś z lepszym i tańszym produktem. To zawsze będzie miało miejsce. Musimy być na to przygotowani, podejmując wyprzedzające działania.

Relacje z pracownikami

Jeżeli twoje relacje nie są oparte na zaufaniu i nie masz wdrożonej kultury upoważniania, a do tego system wynagradzania pracowników nie jest przejrzysty, a bezrobocie w gospodarce spada, możesz spodziewać się, że lepsi pracownicy będą szukali innych możliwości rozwóju. Znajdą je wcześniej czy później u innych pracodawców. Dlaczego miałbyś czekać? Teraz jest odpowiedni moment, by przeprowdzić analizę sytuacji w firmie i zastanowić się jak możesz usprawnić środowisko pracy, tak by wydobyć ze swoich ludzi maksimum potencjału. Przecież i tak im płacisz, więć dlaczego nie miałbyś oczekiwać że będą bardziej wydajni kreatywni, zaanagażowani. Zobacz ile kosztują cię niewykorzystane szanse teraz. Lepiej zainwestować czas i pieniądze na stworzenie zasad komunikacji i zmianę teraz, by potem przez długi czas cieszyć się współtworzeniem zorganizowanej firmy, która wyprzedza w tym zakresie inne firmy.

Czekaj z przygotowanymi środkami

Czekanie nie oznacza biernej postawy. Czekanie jest poprzedzone podjęciem konkretnych działań i przygotowywaniem się na różne warianty, które mogą się zdarzyć w przyszłości. Kiedy nadejdą będziesz o krok lub dwa, przed innymi, co da ci szansę na odparcie przeciwnika, zneutralizowanie problemów. Gdy chcesz więcej produkować, szukasz nowych rozwiązań technologicznych, analizujesz potrzeby klientów i zamawiasz nowe maszyny. Chcesz produkować także taniej i szybciej dostarczać wysokiej jakości produkty na rynek. Nie czekasz, lecz działasz. Dlaczego zatem czekasz z inwestycją w zasoby ludzkie?


Odparcie ataku


Skuteczne odparcie ataku jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy jesteśmy przygotowani. Spodziewamy się takiej sytuacji i wcześniej podjęliśmy pewne działania, w celu zaplanowania działania pozwalającego oprzeć się takim zdarzeniom w przyszłości.

Planawanie działań zawczasu umożliwia po pierwsze uświadomienie sobie co jest potrzebne, by przeciwstawić się takim potencjalnym okolicznościom,

Gdy zdamy sobie sprawę, że brakuje nam np: systemów zarządzania, narzędzi, wiedzy lub umiejętności, możemy wcześniej podjąć działania w celu ich pozyskania.

Czy twoi handlowcy posiadają zaawansowaną wiedzę na temat procesów sprzedaży i dysponują odpowiednią ilością zamknięć, które pozwalają szybciej generować strumienie dochodów dla firmy?


Otrzymamy dużo lepsze efekty, gdy zainwestujemy w rozwój pracowników wtedy, gdy mamy stabilną sytuację, niż gdy działamy już pod wpływem zewnętrznej presji i pilnej potrzeby rozwiązania palących problemów.


W związku ze zmianami w gospodarce oraz oczekiwaniami nowych pokoleń pracowników w bliskiej przyszłości przewagę nad konkurencją będą zyskiwać tylko te firmy, które zainwestują w rozwój swoich kluczowych pracowników. Potrzebne są nie tylko umiejętności techniczne, ale szeroko rozumiane miękkie kompetencje.


Umiejętność zarządzania sobą w czasie, komunikacja, nastawienie na współpracę w zespole zamiast niezdrowej rywalizacji, a w przypadku właścicieli umiejętność oceny pracowników, delegowania i upoważniania do zaangażowanego działania pracowników, sprawiedliwej i szybkiej oceny sytuacji, motywowania, skutecznego nagradzania i nieantagonizującego dyscyplinowania.


Trudna do zdobycia pozycja.


Jeżeli będziemy świadomi tych wyzwań, które czekają nas i naszą firmę w przyszłości, będziemy w stanie przygotować się na wiele okoliczności, sytuacji czy zachowań ludzi, z którymi pracujemy, czy to wewnątrz czy na zewnątrz twojej organizacji. Zaplanowane działania i zainwestowanie czasu oraz pieniędzy w zdobycie przewagi, również dzięki rozwojowi swoich kluczowych pracowników, pozwoli przyjąć trudną do zdobycia dla naszych przeciwników pozycję.


Wnioski?


Bądź proaktywny, działaj z wyprzedzeniem. Wyznaczaj cele i planuj je z uwzględnieniem wszystkich możliwych spraw, które mogą utrudnić lub na pewnym etapie uniemożliwić realizację celów. Uświadomienie sobie przeszkód, pozwoli znaleźć rozwiązanie lub odpowiednio wcześnie wycofać sie z pewnych aktywności, zanim stracisz pieniądze lub będzie za późno na sensowne reagowanie.

16 wyświetlenia

© 2023 by James Consulting. Proudly created with Wix.com