Sztuka efektywności wg Sun Tzu. 1

Starożytny generał Sun Tzu blisko 500 lat przed narodzeniem Chrystusa napisał dzieło o Sztuce Wojny. Ten najstarszay traktat o sztuce wojennej był przez stulecia wykładem dla cesarzy, królów, dowódców na temat tego jak skutecznie, najbardziej efektywnie prowadzić szeroko rozumiane działania wojenne.


We współczesnym świecie idee Sun Tzu są wykorzystywane nie tylko w armii, ale także w zarządzaniu i sprzedaży. Napisono wiele przekładow tej ksiażki, właśnie pod kątem wykorzystania tych starożytnych zasad w byciu bardziej skutecznym i efektywnym. Dzisiaj zajmiemy sie zasadami dotyczącymi wyznaczania celów i planownia, które polecam współczesnym liderom biznesu.


"KTO NIE MA STRATEGICZNYCH PLANÓW I LEKCEWAŻY WROGA, NIEUCHRONNIE PONIESIE PORAŻKĘ" - Sun Tzu


W tym krótkim zdaniu zawarte jest aż 7 istotnych elementów do rozważenia.


Po pierwsze Kto jest odpowiedzialny za strategiczne planowanie w twojej firmie?

Odpowiedź tylko z pozoru wydaje się jasna. Gdyby tak było, to każda firma posiadałaby strategiczne plany, cele i krok po kroku wdrażała je w życie. Tymczasem w Polce według PARP 40 % przesiębiorców nie ma startegii i długoterminowych planów. Zajmują się tylko zarządzaniem operacyjnym, aby utrzymać się na powierzchni.

Trzeba sobie uświadomiść, że Ty jako właściciel biznesu jesteś za to odpowiedzialny. Ty jako lider nadajesz kierunek i powinieneś określić strategię dzialania firmy. Wyznaczenie mniejszych celów, które bedą mieścić się w misji, wizji i strategii przedsiębiorstwa możesz i w zasadzie powinieneś delegować odpowiednio upoważnionym pracownikom. To są twoje działania priorytetowe. Wymyślenie biznesu, stworzenie systemu zrządzania, zatrudnienie ludzi i kontrola efektów ich pracy.


Po drugie strategia.

Można ją określić jako ogólny program definiowania i realizacji celów organizacji, czyli określenie co dana firma zamierza robić, jaka jest jej rola w społeczeństwie, wskazuje na zadania jakie należy zrealizować, aby osiągnąć cele. Strategia powinna wypływać z Misji przesiębiorstwa, czyli nadrzednej myśli o tym jakie ono ma być, czym ma się wyróżniać i jaką wartość chce wnosić na rynku. Efektem strategii będa efektywne działania produkcyjne i sprzedażowe, aby jego produkty i usługi zaspokajały potrzeby ludzi i w efekcie były chętnie poszukiwane i nabywane. Bez posiadania strategii trudno tworzyć spójne cele, które nie bedą się kłóciły z poprzednimi planami, ale raczej uzupełniały w drodze do osiągnięcia sukcesu.


Po trzecie planowanie.

Plany czyli spisane konkretne zamierzenia, które należy zrealizować, aby osiągnąć jakiś cel. W zasadzie te cele powinny poprzedzać napisanie planów. Planowanie powinno odbywać się zgodnie z zasadą smart- być szczegółowe, uwzględniające możliwe do zmierzenia postępy, ambitne, aby pobudzały nas do wysiłku, ale jednocześnie realne do osiągnięcia i określone w czasie. Wyznaczanie celów jest tematem szerokim i wykracza poza ten tekst. Jak dobrze wyznaczać cele można dowiedzić się w trakcie programu efektywności własnej LMI.


Po czwarte Nie lekceważ przeciwnika

Jakie moje codzienne działania mogę uznać za lekceważenie wroga?

Czy będzie formą lekceważenia niefrasobliwość w zakresie podnoszenia zdolności osobistych w obliczu szybko zmieniającego się świata?

Czy formą lekceważenia sytuacji będzie nie obserwowanie działania konkurencji i nie reagowanie na związane z tym wyzwania?

Czy będzie lekceważeniem tolerowanie złej atmosfery wsród pracowników wynikającej z niejasnego systemu nagradzania?

Czy będzie lekceważeniem nieprzywiązywanie uwagi do kosztów w firmie?

Czy będzie lekceważeniem jeżeli zajmuję się pewną grupą kosztów, ale nie wszystkimi?

Czy będzie lekceważeniem brak świadomości odnośnie potrzebnej wiedzy i umiejętności, aby zrealizować nowe inwestycje w firmie?

Czy będzie lekceważeniem nieprzywiązywanie wagi do rozwoju pracowników, aby zatrzymać tych najlepszych, i by moja firma była postrzegana jako solidny pracodawca, dla którego każdy chce pracować?


Po Piąte kim jest wróg ?

Zależy to od konkretnej sytuacji i od tego nad czym aktualnie pracujesz w swojej firmie.

"Wrogiem" może być działanie konkurencji, która chce wejść na twój rynek.

"Wrogiem" może być twoja aktualna sytacja w firmie, czyli chaos decyzyjny, brak komunikacji między pracownikami.

"Wrogiem" może być marnowanie potencjału swojej firmy i godzenie się na jej przeciętne wyniki.

"Wrogiem" może być otoczenie biznesu, system podatkowy, nieprzewidywalne działania organów państwowych, na które nie masz w zasadzie wpływu.

Wrogowie naszej firmy mogą znajdować się na zewnątrz, ale ci bardziej niebezpieczni, bo ukryciu, są wewnątrz. W naszej firmie, w nas samych. Są widoczni w naszych postawach, nawykach, schematach działania.

W życiu każdej firmy jest tak wielu wewnętrznych, potencjanych wrogów, których istnienie należy sobie stale uświadamiać. W zasadzie każde działanie lub zaniechanie, które obniża naszą efektywność jest takim wrogiem, któremu należy się niezwłocznie przeciwstawić. Najpierw go rozponać, a następnie zaplanowac strategię jego pokonania.


Po piąte - Nieuchronność porażki.

Zdecydowane i mocne stwierdzenie. Brak strategicznych planów powoduje, że działamy niejako po omacku na zasadzie chybił trafił. Czasem sie uda, czasem nie. Sun tzu nie mówi, że gdy nie posiadasz strategi to może ci sie nie powieść. Mówi coś przeciwnego. Jeżeli się nie przygotujesz, to nieuchronnnie poniesiesz porażkę, która będzie skutkowała jakąś formą niewoli. Pytanie zatem nie jest czy bez strategii i planowania odniosę porażkę w jakiejś dziedzienie czy konkretnym projekcie biznesowym. Pytanie jest kiedy ona nastąpi?


Po szóste Niewola.

Czy zastanawiałes się kiedyś co jest niewolą w twojej firmie? Czy ty masz biznes czy biznes ma Ciebie? Co sprawia, że prowadząc swój biznes nie czujesz się wolny, musisz stale zajmować się wieloma sprawami, gasić pożary, wyręczać pracowników, sam sterować projektami, bo gdy weźmiesz sobie klika dni wolnego, to masz wrażenie, że pracownicy przestaną wydajnie pracować, a brak decyzyjności zatrzyma procesy, do czasu, aż sam przejmiesz ręczne sterowanie.

Niewolą może być konieczność zaciągniecia kredytu obrotowwego lub w rachunku aby poprawić płyność fianansową. Tymczasem można byłoby tego uniknąć gdybyśmy skupli sie na prioryteach i zwiększyli zdolnosci produkcyjne oraz sprzedażowe poprzez uświadomienie sobie co jest do tego potrzebne, dostaraczyli kluczowym pracownikom wiedzę, przeszkolili ich i wspierali.

Grant Cardone twierdzi, że dominujacym powodem problemów finansowych firm jest nieumiejętność wystarczająco wysokiej sprzedaży, w wystarczająco wysokich cenach , w wystarczająco krótkim okresie czasu.


Teoretycy zarządzania czasem twierdzą, że nawiększą wartością płynącą z sukcesu finansowego jest wolność dysponownia swoim czasem. Robienie tego co się chce, bez konieczności martwienia się o finansownie.

Zadaj sobie pytanie: Jakie zadania delegowałeś swoim pracownikom, aby nie dopuścić do widma swojej finansowej i czasowej niewoli?


Wielu ludzi, którzy decydują się na odejście z etatu i założenie własnego biznesu, sądzi, że się usamodzielni. Zamiast tego tworzą sobie nowe miejsce pracy. Nie budują systemów zarządzania, wskutek czego zarabiaja tylko wóczas, gdy sami bezpośrednio są zaangażowani w jego prowadzenie. Tę grupę ludzi Robert Kioysaki plasuje w 2 ćwiartce Kwadrantu Przepływu Pięniędzy.


Ten krótki wykład niech spuentuje inna myśl Sun Tzu:


"Zwycięzka armia najpierw uświadamia sobie, jakie są warunki zwycięstwa, a dopiero potem próbuje wszczynać bitwę. Armia przegrana najpierw walczy, a później myśli o zwycięstwie"


Jakie są warunki sukcesu twojej firmy?

Stwórz misję i strategię na najblizsze 5 lat. Wyznacz cele długoterminowe i kroki niezbędne do osiągniecia pośrednich etapów. Zaplanuj odpowiednie środki i siły do realizacji tych zamierzeń. Zastanów się nad tym co może pójść nie tak i jakie działania rezerwowe podejmiesz, gdy zajdzie taka potrzeba. Uświadom sobie korzyści z bycia przygotowanym oraz potencjalne zagrożenia, jeżeli nie zrobisz tego co właściwe.

Już starożytni liderzy robili rzeczy właściwe, a nie tylko właściwie wykonywali to co przyniosły różne zdarzenia. Zwiększ wydajność swojej firmy poprzez poprawę efektywności kluczowych osób w twej firmie. Bądż proaktywny jak starożytny wódz.


"Gdy dowódcy brakuje doświadczenia bojowego i stosownej wiedzy, armia zdana jest na łaskę i niełaskę losu."


Jeżeli już kilka lat prowadzisz firmę w Polsce, to doświadczenie bojowe masz duże. Dla pełnego wykorzystania swego potencjału poszukaj stosownej wiedzy, aby być prawdziwie wolnym, ponieważ skutecznym liderem biznesu. Nie pozwól, aby twoja firma była zdana na łaskę i niełaskę losu.27 wyświetlenia

© 2023 by James Consulting. Proudly created with Wix.com