Kluczowe kompetencje lidera

Aktualizacja: 6 lis 2018
Według badań GFKM Do kompetencji menedżerskich najważniejszych w chwili obecnej, uczestnicy badania zaliczają umiejętność działania pod presją, nadawanie priorytetów zadaniom oraz zdolność podejmowania decyzji.


W zasadzie na tych kluczowych zdaniem badanych przedsiębiorców kompetencjach, zasadza się cała idea efektywności własnej jako wszechstronnego programu rozwoju lidera Leadership Management International.


W badaniu tym od razu widoczna jest na pierwszym miejscu umiejętność działania pod presją. Jak myślisz dlaczego ta właśnie kompetencja została wskazana jako najważniejsza?


Moim zdaniem, popartym doświadczeniem trenerskim głównym powodem tego jest fakt, że przedsiębiorcy nie potrafią działać proaktywnie, nie mają umiejętności jak planować zadania, którym obszarom nadawać priorytety, w efekcie mają trudność w podejmowaniu przemyślnych, racjonalnych decyzji.


Z tego powodu ich bieżące zarządzanie jest w zasadzie reakcją na zdarzenia, które się dzieją, będące konsekwencja zaniechań i nie trzymania się planów.


Na prowadzonych warsztatach nazywamy takie działania GASZENIEM POŻARÓW.


Prawda jest taka, że zawsze pewna część działań menadżera będzie dotyczyła sytuacji nagłych, które trudno było przewidzieć i to jest zrozumiale. W zarządzaniu proaktywnym chodzi jednak o to, by potrafić zawczasu przewidzieć, zaplanować i nadać kierunek działaniom, tak by odwrócić ten trend. Idealna jest proporcja podziału czasu na 75 % działania proaktywne, uprzednio właściwie zaplanowane i realizowane oraz 25 % na działania Pilne i Ważne.


Badanie GFKM pokazuje jak jest obecnie. Skuteczne programy rozwojowe pomagają wydobyć z siebie te pozostałe kompetencje.


Często słyszę, że działanie pod presją nakręca ludzi do działania. Czują się kompetentni w akcji w warunkach presji czasu i innych czynników. Doskonale to rozumiem, ponieważ sam tak pracowałem przez wiele lat. Takie działanie staje się nawykiem i trudno nawet wyobrazić sobie, że moje zarządzanie firmą może wyglądać inaczej.


Jeżeli jednak zastanowisz się ile kosztuje cię taka postawa, nie tylko czasu, energii, ale także pieniędzy, może warto zainwestować w rozwój tych kompetencji, oczywiście także działania pod presją.


Jak wygląda zarządzanie w twojej firmie? Jak często działasz pod presją? Czy gdyby istniały metody, aby nauczyć się bardziej efektywnego wykorzystana swojego czasu i zasobów firmy, czy podjąłbyś wyzwanie by je poznać?

Jak zmniejszenie poziomu stresu spowodowanego stałą pracą pod presją wpłynęłoby na twoje życie zawodowe, osobiste, samopoczucie?

8 wyświetlenia

© 2023 by James Consulting. Proudly created with Wix.com