Świadomość lidera
Istnieją cztery stopnie świadomości przedsiębiorcy

1. Wiem, że wiem 2. Wiem, że nie wiem 3. Nie wiem, że wiem 4. Nie wiem, że nie wiem.


Pierwszy, w którym rozumiem stojące przede mną wyzwania. Znam swoje mocne strony i jestem świadomy ograniczeń. To pozwala mi znaleźć najlepsze rozwiązania w konkretnej sytuacji.

Moja wiedza wynika z doświadczenia, ( już to albo coś podobnego przeżyłem ), one prowadzą do refleksji i zastosowania.


Drugi. Wiem, że nie wiem. To równie dobry przejaw świadomości. Jeżeli zdaję sobie sprawę, że brakuje mi informacji, wiedzy lub doświadczenia ,aby stawić czoła problemowi lub np. podjąć się realizacji jakiegoś projektu, wówczas mogę zdobyć takie informacje, posiąść odpowiednie kompetencje. Mogę znaleźć rozwiązanie przy wsparciu innych osób, wspólnika, współpracowników, mentora lub coacha, przeczytać wartościową książkę. Mogę się edukować.


Trzeci - Nie wiem, że wiem to sytuacja, w której nie jestem świadomy, że rozwiązanie jest ukryte przede mną. Nie potrafię skojarzyć różnych fatów i zależności, zapomniałem o czymś i mam wielką szanse popełnić błąd, który może stać się kosztowną lekcją.

Coraz częściej świadomi liderzy korzystają ze współpracy z zewnętrznym coachem. Dzięki takiej współpracy mają możliwość odnaleźć rozwiązania i sięgnąć do pokładów wiedzy, umiejętności, które są w nich. Przy zrozumieniu pewnych zasad skutecznego zarzadzania, taki świadomy lider potrafi sam znaleźć odpowiedzi na powstające pytania i efektywnie rozwiązywać problemy. Te stają się po prostu kolejnym wyzwaniem, które prowadzi do wzrostu jego kompetencji oraz całej kierowanej przez przedsiębiorcę organizacji.


Czwarty - fatalna sprawa. To prawdziwa ignorancja. Nie jestem świadomy swoich ograniczeń, które mogę maskować butą i lekceważeniem okoliczności. Nie słucham rad, ponieważ wydaje mi się że wiem najlepiej. Już w Księdze Przysłów napisano: "Głupi uważa swą drogę za słuszną, ale rozważny posłucha rady"

Oto 5 myśli Roberta T. Kiyosakiego z książki Dotyk Midasa na temat świadomości, popełniania błędów, przyczyn porażek.


"Przedsiębiorcy najczęściej ponoszą porażkę tylko dlatego, że nie wiedzą czego nie wiedzą, i ponoszą porażkę nie dość szybko, by odkryć, czego muszą się dowiedzieć"


"Aby od odnieść sukces w świecie przedsiębiorczości, szczególnie na początkowych etapach, trzeba nauczyć się, jak popełniać błędy, poprawiać się, uczyć, stosować zdobytą wiedzę i znów popełniać błędy."


"Jedną z przyczyn nie rozwijania się biznesu może być to, że przedsiębiorca osiągnął swój szczebel niekompetencji. Aby przedsiębiorcy się rozwijali, musza przełamać własny szczebel niekompetencji."


"Trzeba odwagi, by zmierzyć się z własnymi błędami i przyznać się do nich"


"Sukces w szkole oznacza niepopełnianie błędów. Kiedy masz idealny zeszyt, dostajesz szóstkę. W świecie biznesu jest odwrotnie"


Chciałbym Cię zainspirować do bycia świadomym liderem, szukania rozwiązań, sięgania po wsparcie, wiedzę, by błędy, które będziesz popełniał, były dla ciebie prawdziwie rozwijającymi lekcjami. Abyś dzięki nim wzrastał i stawał się mocniejszy. Nie jesteś sam. Na twoje pytania są odpowiedzi, na twe problemy możliwe rozwiązania.

20 wyświetlenia

© 2023 by James Consulting. Proudly created with Wix.com